Duurzaamheid

Armada Reinigingsmachines hebben duurzaamheid en minimale belasting van het milieu al jaren hoog in het vaandel staan. Om hier ook daadwerkelijk invulling aan te geven is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk. Bij de keuze van de fabrikanten van onze machines is dit dan ook één van de aspecten waar sterk de nadruk op ligt.

Bij het ontwerp van de machines wordt al vanaf het eerste begin scherp gelet op zaken als minimaal energie- en watergebruik, het gebruik van recyclebare materialen, milieubelasting tijdens productie, milieubelasting tijdens de levensduur van de machine etc.

Om het proces te waarborgen wordt zowel gebruik gemaakt van certificering door derden als van een aantal zelfcertificatie procedures. De certificering door derden komt tot uitdrukking in:

Zelf gecertificeerde systemen op het gebied van duurzaamheid en een minimale inwerking op de omgeving zijn:

FSS (FIMAP Solution Saver)

Een nieuw samenhangend doseersysteem voor reinigingsmiddel en water wat ontwikkeld is om met een minimum verbruik van water en reinigingsmiddel een maximaal schoonmaakresultaat te bereiken

FNC (FIMAP Noise Cancelling)

Een nieuwe technologie waarmee de door de machines veroorzaakte geluidsbelasting drastisch wordt teruggebracht tot slechts 58 dB(A)

FES (FIMAP Energy Saver)

Een innovatief systeem van energiebesparing waardoor de machine tot 35% langer werkt op een batterijlading

Algemene gecertificeerde systemen op het gebied van duurzaamheid en een minimale inwerking op de omgeving zijn

ISO 14067:2018

Vereisten voor het kwantificeren van de CFP – Product Carbon Footprint, waardoor de CO2-voetafdruk van elke nieuwe generatie schrobmachines wordt geïdentificeerd en

ISO 14001:2015

Voor de milieuvriendelijke productie in overeenstemming met ROHS 2002/95/EC waarin het gebruik van recyclebare materialen vereist is

SA 8000

Sociale certificering over het koesteren van een groeistrategie waarbij mensen en hun rechten worden beschermt die betrokken zijn met ons en een werkplek garanderen die hun professionaliteit respecteert.

EN61000

Overeenstemming van alle machines met EN61000, een richtlijn waarin geregeld is hoe de machine bestand moet zijn voor elektromagnetische straling uit de omgeving

EN50366

Overeenstemming van alle machines met EN50366, een richtlijn waarin de emissie van elektromagnetische straling die het menselijk lichaam beïnvloed is geregeld

ISO 9001

Certificaat voor algemene kwaliteitsborging

OHSAS 18001:2007

Certificaat voor veiliger werken